Lipa drobnolistna ‘Green Globe’
Tilia cordata ‘Green Globe’