Szkółka dużych drzew

Szkółka Dużych Drzew położona jest w Mszczonowie pod Warszawą (woj. mazowieckie). Tutaj na sporym (ponad 30 ha) i stale powiększającym się areale uzyskujemy dobry materiał do sadzenia w postaci dużych dorosłych drzew. Produkowane są drzewa iglaste i liściaste.

Drzewa ze szkółki są sprzedawane według norm wielkościowych używanych w całej Europie. Drzewa liściaste są sprzedawane według obwodów pnia mierzonego na wysokości 1 m (tabela wielkościowa zał. przy gatunku). Pomiar ten różni się od stosowanego powszechnie w inwentaryzacji, mierzonego na wysokości pierśnicy tj. 1,3 cm nad ziemią. Podawana przy charakterystyce szczegółowej wysokość i ewentualnie szerokość korony są stosowane przede wszystkim przy soliterach. Według wysokości z drzew liściastych sprzedawane są tylko drzewa wielopienne tzw. multistam.

Drzewa iglaste są sprzedawane tylko według wysokości w przedziałach podanych przy każdym gatunku.

Do szkółki kupowane są gatunki i odmiany drzew z renomowanych polskich szkółek oraz w znacznych ilościach z szkółek holenderskich, belgijskich, niemieckich i włoskich. W ten sposób w szkółce produkcja materiału rozpoczyna się najczęściej już od większych egzemplarzy. Częstym efektem pojawienia się w szkółce dużych, ciekawych i dobrych gatunkowo drzew są hurtowe zakupy nie jednokrotnie dokonywane za granicą. W ten sposób zamiast czekać 20–40 lat na duży materiał jest on oferowany klientom zaraz po sprowadzeniu do szkółki.

Do najważniejszych prac wykonywanych w szkółce należy szkółkowanie drzew. W trakcie tego zabiegu system korzeniowy drzewa ulega każdorazowo nieznacznemu przycięciu, stając się podstawą do jego rozrostu w bryle z którą drzewo zostanie posadzone na miejsce stałe.

Szkółkowanie w przypadku znacznego zagęszczenia roślin na kwaterze, powiązane jest z rozrzedzeniem – przesadzeniem roślin na inne miejsce przy użyciu maszyn łopatowych:

foto-nr-1 foto-nr-2

Można także zastosować podcinacze nożowe, jednak wówczas zachodzi potrzeba zabalotowania drzewa. Ta sama maszyna może tylko dokonać podcięcia drzewa na miejscu bez jego rozsadzania.

foto-nr-3

Cena drzew w szkółce zależy od wielu czynników, ale priorytetowe znaczenie ma szkółkowanie, a zwłaszcza odpowiednia ilość w stosunku do wieku. W związku z powyższym coraz częściej klient oczekuje podania ilość przeprowadzonych zabiegów szkółkowania drzewa.

Szkółka produkuje głównie duży materiał do sadzenia, który jest sprzedawany tylko z zakrytym system korzeniowym. Drzewa mniejsze oraz lepiej znoszące przesadzanie są sprzedawane jako balotowane. Drzewo w szkółce jest wykopane z ziemi przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Utworzona „kula ” zawierająca system korzeniowy drzewa jest zapakowana w naturalną jutę oraz siatkę drucianą. Elementy opakowania balotu pozostają na bryle w chwili sadzenia drzewa do ziemi i powinny w przeciągu dwóch sezonów ulec rozkładowi.

Wielkość brył różni się pomiędzy sobą w zależności od wielkości drzewa. Rodzaje stosowanych siatek oraz ilości chust jutowych do poszczególnych drzew zawiera tabela (punkt siatki i juta – ew. przejscie).

Chcąc pokazać wielkość oferowanych z szkółki drzew, należy przytoczyć przykład załadowania na naczepę samochodu ciężarowego tylko jednej sztuki. Gabaryty drzewa, jego bryły korzeniowej, a zwłaszcza korony – (powiązanej) – zajmowały całą przestrzeń samochodu.

Największe drzewa oraz źle znoszące przesadzenie są wykopywane, transportowane i sadzone specjalnymi przesadzarkami zamontowanymi na samochodach ciężarowych. Wówczas sadzone są okazy przekraczające 10 metrów wysokości, a nie rzadko zdarzają się taksony przekraczające 15 metrów. Obwody takich drzew wynoszą ponad 50 cm obwodu, a sięgają często 80 cm mierzonych na wysokości 1 metra.

foto-nr-4 foto-nr-5