Sadzenie drzew

Usługi sadzenia drzew wykonujemy najczęściej z własnego materiału produkowanego w naszej szkółce. Wówczas cena posadzenia oprócz materiału obejmuje transport i sadzenie.

Sprzedawane z szkółki  drzewa sadzimy dwoma sposobami.

1. Drzewa balotowane

Wykopane w szkółce drzewo jest zabalotowane  ( rozdział Szkółka Dużych Drzew w gruncie ). Następnie przy pomocy najczęściej  dźwigu drzewa ładowane na środki transportu. Sadzenie na miejsce stałe odbywa się również  przy pomocy dźwigu. Innym rozwiązaniem do załadunku i przewozie drzew zabalotowanych jest wykorzystanie sprzętu wyposażonego w widły

2. Drzewa sadzone przesadzarkami

Największe drzewa z szkółki są wykopane przy użyciu specjalistycznej maszyny – przesadzarki  zamontowanej na samochodzie ciężarowym. Po wykopaniu drzewo jest nadal w przesadzarce zabezpieczone przed wypadnięciem, ponieważ jest przewożone w pozycji poziomej. Na miejscu drzewo jest włożone do otworu ( najlepiej wykopanego przy użyciu tego samego urządzenia ). Wówczas otwór do którego sadzone jest drzewo ma identyczną  wielkość co przywieziona z drzewem bryła korzeniowa. Należy zwrócić ponadto uwagę na kształt tego otworu i bryły, który przypomina kształtem dzwon.  W ten sposób można przewieźć duże drzewo na znaczne odległości.

Największe atrybuty sadzenia dużych drzew:

  • najszybsza możliwość uzyskania efektu zadrzewienia terenu
  • natychmiastowy efekt zasłonięcia się lub zakrycie nie odpowiedniego widoku
  • wbrew opiniom, przy prawidłowo prowadzonych dużych drzewach w    szkółce sadzenie takich drzew daje dobre efekty przyjmowania się na nowym miejscu
  • sadzenie drzew dużych w większych ilościach w sposób znaczny obniża cenę ryczałtową za jedno drzewo
  • sadząc drzewa owocowe już w następnym roku uzyskujemy plony