Ceny przesadzania drzew

 

Wytyczne do kalkulacji przesadzania drzew i  krzewów

 • Usługa przesadzania drzew jest najczęściej kalkulowana jednostkowo.
 • Kalkulacja sporządzona przez PIO drewsmol jest oparta na przekazanych przez Zamawiającego parametrach – druk w zał.
 • Wycena jednostkowa przesadzenia drzewa obejmuje pełny zakres prac związany z przeniesieniem drzewa z jednego miejsca na drugie.
 • Zakres prac obejmuje:

– wykopanie otworu w miejscu posadzenia drzewa

– wykopanie drzewa

– dokonanie w razie potrzeby korekty korony

– transport drzewa na miejsce sadzenia

– posadzenie drzewa

– zakotwienie drzewa

– wykonanie misy pod drzewem

 • Dla określenia wielkości drzewa należy podać jego obwód pnia mierzony na wys. pierśnicy ( 1,3 m nad ziemią ) dla drzew liściastych.
 • Drzewa iglaste do 3 metrów określamy w cm w przedziałach co 25 cm np. 150-175 cm.
 • Drzewa iglaste o wys. pow. 3 metrów możemy określić w metrach. Dopuszcza się stosowanie przedziałów np. 5,5 – 6,0 metrów.
 • W sytuacjach możliwych do wykonania należy również podać obwód pnia w przypadku drzew iglastych.
 • PIO drewsmol dla prawidłowej wyceny może zażądać podanie obwodu pnia iglastego.
 • Parametry drzew potrzebne do wyceny zawiera każda decyzja wydana na przesadzenie drzew.
 • Rozwiązaniem bardzo wspomagającym jest dołączenie zdjęcia przedstawiającego teren z drzewami
 • Uzyskane dane pozwolą na dokładniejsza wycenę usługi. Ma to związek szczególnie z dobraniem odpowiedniej wielkości urządzenia do przesadzenia drzewa.
 • Koszt usługi wzrasta w zależności od wielkości zastosowanej maszyny.
 • Kalkulacja na przesadzanie krzewów wykonuje się na podstawie podanej powierzchni zajętej przez krzewy.
 • Powierzchnie krzewów należy podać w m2.
 • Dla każdego gatunku i odmiany krzewów należy podać faktyczną powierzchnię zajętą przez poszczególne gatunki i odmiany.
 • W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się wynajęcie maszyny do przesadzania drzew.
 • Wynajęcie maszyny odbywa się tylko i wyłącznie z operatorem i kierowcą.
 • Wynajęcie maszyny do przesadzania drzew odbywa się na okres minimum jednego dnia.
 • W przypadku wynajęcia maszyny Zamawiający przejmuje odpowiedzialność za wykonane prace.
 • Do wynajęcia maszyny nie jest wymagane wypełnienie druku kalkulacyjnego.
 • W razie potrzeby ( drzewa liściaste ) dokonuje się korekty korony.
 • Korekta korony dokonywana jest w następujących sytuacjach.

– zbliżenia bilansu przyciętych korzeni wykopanego drzewa do korony

– poprawy statyki drzewa

– dla umożliwienia transportu drzewa

 • Wielkość drzewa decyduje o wielkości użytej maszyny do przesadzania
 • Przesadzanie drzew odbywa się tylko z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
 • Przesadzanie drzewa nie obejmuje pielęgnacji po przesadzeniu
 • Pielęgnacja po przesadzeniu powinna trwać minimum 3 lata.
 • PIO drewsmol może wyrazić zgodę na udzielenie gwarancji pod warunkiem zlecenia pielęgnacji przez okres 3 lat.
 • Dla prawidłowej wyceny jednostkowej należy przekazać następujące parametry

– wielkość drzew

– ilość drzew

– odległość przewozu na miejsce posadzenia

– utrudnienia wynikające z braku znajomości terenu w miejscu obecnego wzrostu drzew i w miejscu sadzenia pod względem infrastruktury.

– utrudnienia na trasie przejazdu wynikające z zbyt małej przestrzeni na przewóz korony lub ostrych i ciasnych zakrętów.

– miejscowość wykonywania

 

 

Uwaga

Maszyn do przesadzania drzew nie stosujemy do wyrywania – karczowania karp ściętych drzew.